Diensten

Gedeeld Farmaceutisch Dossier

Als apotheker zijn we wettelijk verplicht elk geneesmiddel dat we u leveren te registreren. Deze informatie houden we bij in uw Farmaceutisch Dossier.
In uw Farmaceutisch Dossier noteren we ook andere informatie in het belang van uw gezondheid, zoals geneesmiddelen zonder voorschrift, eventuele allergieën...
Door bij te houden welke geneesmiddelen u gebruikt, kunnen we u steeds optimaal adviseren en mogelijke problemen voorkomen.
U kan er ook voor opteren uw Farmacetisch Dosier te delen met andere gezondheidsmedewerkers (en dus bv ook met de apotheek op uw vakantiebestemming, de apotheker van wacht ...).
Uw farmaceutisch dossier is en blijft uiteraard strikt vertrouwelijk!
Uw medicatiegeschiedenis mag enkel met uw toestemming geraadpleegd worden door een apotheker waar u een geneesmiddel haalt mbv uw identiteitskaart. Een andere apotheek heeft alleen inzage in uw medicatiegegevens (naam, dosering en datum van aflevering) van het afgelopen jaar. Uitwisseling van uw informatie met een andere apotheek is streng beveiligd om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen. Elke apotheker is gebonden aan zijn/haar beroepsgeheim.
U hebt ook steeds het recht uw dossier in te kijken, verbeteringen aan te brengen of uw toestemming in te trekken.

Medicatieschema

Wij maken graag een medicatieschema voor u op!
Een medicatieschema is zeer belangrijk bij opname in het ziekenhuis of in geval van nood. Zowel voorschriftplichtige als voorschriftvrije medicatie worden in het schema opgenomen, waardoor dit ook een nuttig document kan zijn in de communicatie met uw huisarts, tandarts of specialist.

Thuiszorgmaterialen

Wie aan thuiszorg denkt, denkt vaak aan oudere zorgbehoevende personen die ziek zijn en zichzelf niet meer kunnen behelpen.
Maar thuiszorg is veel ruimer dan dat!!

Door aangepaste hulpmiddelen te gebruiken kunnen personen met een beperking, zowel jongeren als ouderen, zoveel mogelijk hun zelfstandigheid behouden en hun dagelijkse activiteiten in de mate van het mogelijke toch zelf uitoefenen. Voor iedere beperking bestaat er een aangepast hulpmiddel. Er bestaan vindingrijke en originele oplossingen voor de badkamer, het toilet, om te eten, te schrijven, een beter mobiliteit en vrijetijdbesteding.

Apotheek Heylen behoort tot het netwerk van ‘Zorgpunt’. Zorgpunt verhuurt en verkoopt een breed en hoog kwalitatief assortiment van mooi thuiszorgmateriaal.
Bezoek de website van zorgpunt voor meer informatie.

Orthoshop

Legt zich in eerste instantie toe op de levering van terugbetaalde orthopedische hulpmiddelen (prothesiologie, orthesiologie, bandagisterie, mobiliteitshulpmiddelen en orthopedische schoenen). Dagelijks zijn onze meer dan 30 verstrekkers (erkend door alle ziekenfondsen en verzekeringsinstellingen) aanwezig in diverse ziekenhuizen, revalidatiecentra en dokterspraktijken.

Lees hier meer.

Opmeten steunkousen

Wij beschikken over een zeer ruim assortiment steunkousen, in de meest comfortabele en moderne materialen en kleuren. Wij zorgen uiteraard ook voor een correcte maatname en komen deze indien nodig 's morgens bij u thuis opmeten. Waarom is het op- of nameten belangrijk. Dit is de enige wijze waarop u de juiste maat krijgt die ook de juiste steun geeft. Een te grote maat geeft te weinig steun en een te kleine maat heeft een onprettig draagcomfort en kan zelfs problemen veroorzaken.

Verhuur hulpmiddelen

Bij ons kan u terecht voor het huren van een groot aantal hulpmiddelen. Contacteer ons gerust om te vragen welke hulpmiddelen wij nog in stock hebben.


Apotheek Heylen behoort tot het netwerk van ‘Zorgpunt’. Zorgpunt verhuurt en verkoopt een breed en hoog kwalitatief assortiment van mooi thuiszorgmateriaal.
Bezoek de website van zorgpunt voor meer informatie.

Voedingsadvies bij sporten

Met de stelling "sporten is gezond" is iedereen het eens, maar hedendaags hecht men ook meer en meer belang aan sporten op een verantwoorde manier.

Elke sport vraagt een andere training, een ander gebruik van onze spieren en gewrichten en zal ook min of meer belastend zijn voor ons lichaam. Daarom is het gebruik van de juiste sportvoeding zeer belangrijk om uw doelen te kunnen bereiken en blessures te voorkomen!

Wij geven u graag advies omtrent uw voeding en de aanvulling met sportvoeding en sportvoedingssupplementen in functie van uw trainingen / wedstrijden.

Bart doet zelf aan triathlon en daardoor zelf erg geïnteresseerd in alles wat met sportvoeding te maken heeft. Eventueel maakt Bart een afspraak met u om u een persoonlijk advies te kunnen geven.

Wij beschikken over een zeer ruim gamma sportvoeding en sportvoedingssupplementen om aan uw noden te kunnen voldoen: Sanas, High5, Concap, Etixx, Born, Sportscontrol, Trisportpharma, Squeezy, Huisbereidingen,… Ook de sportcompressieproducten van Herzog behoren tot ons assortiment.

Advies en begeleiding zwangerschap/ geboorte

Checklist baby apotheek (volgt nog!)

Voedingsadviezen

Voedingsadviezen bij bepaalde ziektebeelden zoals diabetes, cholesterol, hypertensie, ... alsook voedingsadviezen bij dieet. We hebben ook een uitgebreid assortiment aan producten die passen binnen een proteïne dieet en dit aan zeer correcte prijs

Adviezen omtrent correct gebruik van geneesmiddelen

Volg de aanwijzingen van uw arts en uw apotheker strikt op.
Lees de bijsluiter van de medicijnen en volg de aanwijzingen op.
Volg uw behandeling tot op het einde. Stop de behandeling niet vroeger zonder uw arts te raadplegen.
Als u de behandeling wilt stopzetten of veranderen, raadpleeg dan eerst uw arts of apotheker.
Neem contact op met uw arts of apotheker als u onverwachte veranderingen vaststelt.
Gebruik geen medicijnen van anderen en geef uw eigen medicijnen niet weg.

Andere belangrijke adviezen…

Bouw een vertrouwensrelatie op met uw arts en uw apotheker.
Alleen medicijnen uit een apotheek of een ziekenhuis zijn veilig en efficiënt. Wees dus voorzichtig: meer dan 50 % van de medicijnen die op het internet worden verkocht, is namaak en is gevaarlijk voor uw gezondheid.
Houd nauwgezet een lijst bij van de medicijnen die u gebruikt en neem deze lijst mee wanneer u een gezondheidsprofessional raadpleegt. U kan voor een overzicht van uw geneesmiddelen bij ons terecht.
Maak uw arts of apotheker attent op uw gevoeligheden (allergieën, intolleranties,...) en persoonlijke aandachtspunten (diabetes, hartaandoeningen, zwangerschap,...) opdat hij de geschikte behandeling kan kiezen.
Bespreek de informatie over aandoeningen en behandelingen die u op het internet vindt met uw arts of apotheker.

Medicatiebewaking

Vooraleer een geneesmiddel aan een klant wordt meegegeven, kijkt de apotheker het geneesmiddel grondig na, dit noemen we medicatiebewaking.

Afspraak maken

Wanneer u vragen heeft die meer privacy vereisen dan op bepaalde momenten in de apotheek mogelijk is, kan u dit steeds kenbaar maken. We maken hiervoor graag tijd. Indien er wat uitgebreidere uitleg nodig is of er bv meerdere verbanden gepast moeten worden, kan hiervoor ook steeds een afspraak gemaakt worden. Aarzel niet om hierom te vragen. Bent u niet in de gelegenheid langs te komen, mag u uiteraard ook steeds uw vragen telefonisch stellen.

Bespreken medicatie bij ziekenhuisopname

Moet u binnenkort naar het ziekenhuis? Wij kunnen u hierbij helpen. We bespreken samen met u welke medicatie u neemt en bezorgen u een medicatieoverzicht (zowel voorgeschreven als vrij verkrijgbare geneesmiddelen) dat u kan meenemen naar het ziekenhuis. Ook na een opname kunnen we uw eventueel nieuwe medicatie bespreken. Hiervoor brengt u best steeds het medicatieoverzicht mee dat u bij uw ontslag hebt gekregen.

Zorgtrajecten

Een zorgtraject organiseert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte. Een zorgtraject berust op de samenwerking tussen 3 partijen, namelijk uzelf als patiënt, uw huisarts en uw specialist. Het zorgtraject begint na ondertekening van een zorgtrajectcontract door de 3 partijen en loopt gedurende 4 jaar.

Speciale producten/ buitenlandse producten

Bent u op zoek naar een geneesmiddel dat in België niet of niet meer verkrijgbaar is? Bent u op zoek naar een buitenlands geneesmiddel? Zoekt u informatie over een buitenlands geneesmiddel?

Contacteer ons! We bestellen dagelijks in geneesmiddelen in het buitenland. We sparen kosten noch moeite om het produkt voor u beschikbaar te hebben! 

Opgelet: om een buitenlands geneesmiddel te mogen invoeren moet u steeds over een doktersvoorschrift met bijhorende artsenverklaring beschikken.